valet
more
valet
เราเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการพนักงาน Valet Parking
more
employee
 
igg
john
 
 
valet
  Home    NEWS    Detail  
 

บริการรับจอดรถ หรือ Valet Parking Service ก็ถือเป็นบริการหนึ่งที่ บริษัท โธมัส เอ. ฯให้ความสำคัญและคาดหวังว่าจะเป็นบริการที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง และเป็นตัวช่วยในการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ทุกคนได้ปฏิบัติอยู่นั้น ว่าเป็นงานที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง และเปรียบเสมือนเป็นประตูที่เปิดต้อนรับ และส่งลูกค้าให้กับบ้านด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม