valet
more
valet
เราเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการพนักงาน Valet Parking
more
employee
 
igg
john
 
 
valet
  Home    Hightlight Job  
 
 
บริการรับจอดรถ Valet Parking Service
 
  
 
     ในปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้า ภัตราคาร โรงแรม โรงพยาบาล และธุรกิจบริการอื่น ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนั้น การบริการถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ

     บริการรับจอดรถ หรือ Valet Parking Service ก็ถือเป็นบริการหนึ่งที่ บริษัท โธมัส เอ. ฯให้ความสำคัญและคาดหวังว่าจะเป็นบริการที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง และเป็นตัวช่วยในการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ทุกคนได้ปฏิบัติอยู่นั้น ว่าเป็นงานที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง และเปรียบเสมือนเป็นประตูที่เปิดต้อนรับ และส่งลูกค้าให้กับบ้านด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม……
 
  
  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

      1. ลูกค้านำรถมาจอด ณ จุดให้บริการรับจอดรถ Valet Parking พนักงานยกมือไหว้ และกล่าวคำทักทาย “สวัสดีครับ” เปิดประตูรถพร้อมกับให้บัตรจอดรถ
      2. พนักงานบันทึกรายละเอียดของรถและแจ้งให้ลูกค้าทราบ (หากมี) เช่น ทรัพย์สิน รอยตำหนิของรถ
      3. พนักงานขับรถมาจอดที่ลานจอด สำหรับที่จอดรถของ Valet Parking
      4. พนักงานลงบันทึกเพิ่มเติม เช่น ทะเบียนรถ ยี่ห้อ และเลขที่บัตรจอดรถ พร้อมกับนำส่งกุญแจรถลูกค้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บกุญแจ
      5. พนักงานได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ให้นำรถไปส่งคืนให้กับลูกค้า
      6. พนักงานเบิกกุญแจ และบัตรจอดรถของลูกค้า
      7. พนักงานขับรถไปส่งให้กับลูกค้า ส่งมอบรถและกุญแจรถพร้อมกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับโอกาสหน้าใช้บริการอีกน่ะครับ” พร้อมกับยกมือไหว้